شاخص ترین پروژه های اجرایی

 • پروژه چلندر
  چلندر روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران است. این روستا در دهستان بلده کجور قرار دارد...

 • پروژه صلاح الدین کلا
  صلاح الدین کلا روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران است...

 • پروژه وازیوار
  وازیوار روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران است. این روستا در دهستان کالج قرار دارد...

 • پروژه ونوش
  ونوش روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران است .این روستا در دهستان کالج قرار دارد...

 • پروژه یاس
  شهرک یاس با مساحت ۵۰.۰۰۰ متر مربع واقع در شهر ایزد شهر در یکی از زیباترین مناطق توریستی استان مازندران واقع شده است...

 • پروژه زنبق