اهداف بانی گستر

یکی از مسائل مهم که در سالهاي اخير زندگی بسیاری از شهروندان را مختل نموده است ميزان استرسهاي محيطي و افسردگي است که در جوامع امروزي بطور قابل توجهي در حال افزايش است، از طرفي كيفيت محيط شهري و معماري نيز كه از شاخصه هاي اصلي زندگي اجتماعي مي باشد به نوبه خود نقش به سزایی در کیفیت زندگی انسان دارد.
در جوامع شهري با رويكرد توسعه پايدار، توجه به ايجاد تعلقات محيطي شهري براي شهروندان و همچنین ايجاد پاركهاي شهري ويژه و دعوت آنان براي حضور در اين مكانهاي شهري در راستاي كاهش استرسها و افزايش سلامت روحي برنامه ریزیهایی شده است ولی به دلیل وجود جمعیت زیاد ، برج سازی، ترافیک سنگین شهری به نتایج مطلوب نرسید.
بدین ترتیب اکثر افراد برای فرار از این شرایط نابسامان روحی و روانی ،هوای آلوده و ازدحام جمعیت به هدف ایجاد بستر آرامش، بهره مند شدن از هوای سالم ، لذت بخش و طبیعت بکر به حومه تهران روی آوردند.
بانی گستر ضمن ارزيابي شاخصه هاي سلامت اجتماعي، روحی و روانی شهروندان و در نظر گرفتن آرامش خاطرافراد به بررسي نقش شهرسازي و احداث مجتمع توریستی در جهت ایجاد محیطی امن به همراه آرامش میپردازد.